آکورد آهنگ بی عشق از سهیل مهرزادگان

آکوردهای سهیل مهرزادگان
آکورد آهنگ بی عشق از سهیل مهرزادگان

متن و آکورد گیتار آهنگ بی عشق از سهیل مهرزادگان

D#m……C#……B……A#m
D#mحیف از نگاهم حیف از تویی که رفتی و C#من چشم به راهم
حیف از غروری که دگر Bدر دل ندارم حیف از منو حیف از تو و A#mآن روزگارم
D#mدل داده بودم گفتی که میمانی و من C#چه ساده بودم
میرفتی و من پای تو Bافتاده بودم تو رفتی و من ماندمو A#mاین خاطراتم
D#mبی عشق مرا کشاندی تا کجا C#بی عشق دل بردی از من بی هوا Bاین عشق پایانی جز مردن ندA#mارد
D#mکم داشت این رابطه قلب تورا C#کم داشت یک لحظه ماندن به خدا Bکم داشت میماندی تا چشمم نباA#mرد
ای وای دلی رو داD#mدم به نگاری که نداC#رم دل به یاری که نماBند به کنارم به کناA#mرم
ای کاش نمانده بوD#mدم به هوایت به هواC#یت به نگاه دلرباBیت رفتی راحت تو چه D#mراحت

D#m……C#……B……A#m……D#m……C#……B……A#m
D#mرفتی من ماندمو شب های بیدC#اری لعنت به این معشوقه Bآزاری چه مانده از قولی که تو A#mدادی
D#mشاید دلت بخواهد که تو برC#گردی شاید بگویی اشتباه Bکردی باور کن از چشمم نیوA#mفتادی
D#mبی عشق مرا کشاندی تا کجا C#بی عشق دل بردی از من بی هوا Bاین عشق پایانی جز مردن ندA#mارد
D#mکم داشت این رابطه قلب تورا C#کم داشت یک لحظه ماندن به خدا Bکم داشت میماندی تا چشمم نباA#mرد
ای وای دلی رو داD#mدم به نگاری که نداC#رم دل به یاری که نماBند به کنارم به کناA#mرم
ای کاش نمانده بوD#mدم به هوایت به هواC#یت به نگاه دلرباBیت رفتی راحت تو چه D#mراحت
D#m……C#……B……A#m……D#m……C#……B……A#m

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بی عشق از سهیل مهرزادگان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سهیل مهرزادگان اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *