صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بی تو من کسی ندارم از رامش

آکورد های رامش

آکورد آهنگ بی تو من کسی ندارم از رامش

 آکورد با ریتم 6/8

D#m…..C#…..B…..A#…..D#m…..C#…..B…..A#
D#mافسرده از این عشق رسواC# میروم
دلخسته از این بار غمهاB میروم
تنها شدم تنهای تنها میرومA#
D#mای با دل دیوانه ی C#من آشنا
ای از من و افسانه هایB من جدا
تنها شدم تنهای تنها میرومA#
D#mای همه G#mخواب و خیالم خواهم که بازA#آیی کنارمB
روشن کنی شبهای تارمA#
D#mبی تو من G#mکسی ندارم بیا دگرA# که بیقرارمB
دور از تو امیدی ندارمA#

D#m…..C#…..B…..A#….D#m…..C#…..B…..A#
D#m…..C#…..B…..A#….D#m…..C#…..B…..A#
D#mچشم مرا از گریه دریاC# میکنی
با آشنا بیگانگی Bها میکنی
با من چرا امروز و فردا میA#کنی؟
D#mاز زندگی سیرم مکن C#ای بیوفا
آتش مزن قلب پر از Bعشق مرا
با من چرا امروز و فردا میA#کنی؟
D#mای همه G#mخواب و خیالم خواهم که بازA#آیی کنارمB
روشن کنی شبهای تارمA#
D#mبی تو من G#mکسی ندارم بیا دگرA# که بیقرارمD#m
دور از تو Bامیدی ندارمA#
D#m…..C#…..B…..A#….D#m…..C#…..B…..A#…..D#m


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *