آکورد آهنگ بی توجهی از سعید شایسته

متن و آکورد گیتار آهنگ بی توجهی از سعید شایسته

گام اصلی C#m

C#m……A…….C#m…….G#m…….B……B…….B…….A…….A……A…….A…….B…….G#m
C#mدلم تورو میخواد Aیه عمری پا به پات C#mپریده پر زده بهG#m عشق دیدن چشات
Bتو بی توجهی از عشق من تهی میون اشک چشم C#mمن میای و Aمیروی
با من غریبه ای نمیشناسی منو میای و هر دفعه بهB سادگی میذAاری زیرF#m پات دلوG#m

C#mغرور و بغض منA سکوت قلب من C#mنزاشته تا بیاد بهتG#m هی التماس کنه
Bبگم تو بهتری تو عشق و دلبری بگم چرا تو با این Aعاشقت نمیپری
با من غریبه ای نمیشناسی منو میای و هر دفعه بهB سادگی میذAاری زیر F#mپات دG#mلو

C#m……A…….C#m…….G#m…….B……B…….B…….A…….A……A…….A…….B…….G#m
G#mدلم پر از شکاAیته که بد ترین حکاBیته
تو وقتی میگذری C#mزمن نصیبA من حقاG#mرته

G#mولی یه روز تو میAبینی که دیدنم یه عاBدته
میای و دیگه دیره C#mو سهم Aتو خجاG#mلته

C#mدلم تورو میخواد Aیه عمری پا به پات C#mپریده پر زده بهG#m عشق دیدن چشات
Bتو بی توجهی از عشق من تهی میون اشک چشم C#mمن میای و Aمیروی
با من غریبه ای نمیشناسی منو میای و هر دفعه بهB سادگی میذAاری زیرF#m پات دلوG#m

C#mغرور و بغض منA سکوت قلب من C#mنزاشته تا بیاد بهتG#m هی التماس کنه
Bبگم تو بهتری تو عشق و دلبری بگم چرا تو با این Aعاشقت نمیپری
با من غریبه ای نمیشناسی منو میای و هر دفعه بهB سادگی میذAاری زیر F#mپات دG#mلو

G#mدلم پر از شکاAیته که بد ترین حکاBیته تو وقتی میگذری C#mزمن نصیبA من حقاG#mرته

G#mولی یه روز تو میAبینی که دیدنم یه عاBدته میای و دیگه دیره C#mو سهم Aتو خجاG#mلته

برای ارسال اجرای آهنگ بی توجهی از سعید شایسته کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سعید شایسته اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.