آکورد آهنگ بی تابی از شادمهر

آکوردهای شادمهر عقیلی
آکورد گیتار آهنگ بی تابی از شادمهر

آکورد گیتار آهنگ بی تابی از شادمهر عقیلی

 ریتم 6/8

Am
Eدل من سیاس ولیG  آبی رو خیلیE دوست دارمAm روزای Gروشن آفتاFبی رو خیلی DmدوستE دارم
Eبا هوای تو توی Gکوچه های FدلواپسیAm غروب Gمبهم سرFخابی رو خیلی DmدوستE دارم

E…..F…..E…..F…..G…..F…..Dm…..E
E…..F…..E…..F…..G…..F…..Dm…..E
Amبا خیاGل تو اگه Fباشه خیاGلی ندارم شب تا صبحF گریه و بی Gخوابی رو خیلیF دوست دارم
Amمی دونم Gیه روز میای Fعمریه بی Gقرارتم انتظاFر تو و بی Gتابی رو خیلیF دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم

E…..F…..E…..F…..G…..F…..Dm…..E
E…..F…..E…..F…..G…..F…..Dm…..E
Eدل من سیاس ولیG  آبی رو خیلیE دوست دارمAm روزای Gروشن آفتاFبی رو خیلی DmدوستE دارم
Eبا هوای تو توی Gکوچه های FدلواپسیAm غروب Gمبهم سرFخابی رو خیلی DmدوستE دارم

E…..F…..E…..F…..G…..F…..Dm…..E
E…..F…..E…..F…..G…..F…..Dm…..E
Amبا خیاGل تو اگه Fباشه خیاGلی ندارم شب تا صبحF گریه و بی Gخوابی رو خیلیF دوست دارم
Amمی دونم Gیه روز میای Fعمریه بی Gقرارتم انتظاFر تو و بی Gتابی رو خیلیF دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بی تابی از شادمهر عقیلی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شادمهر عقیلی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *