برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بی احساس از شادمهر

آکوردهای شادمهر عقیلی

آکورد گیتار آهنگ بی احساس از شادمهر عقیلی

آکورد گیتار آهنگ بی احساس از شادمهر عقیلی

 ریتم 2/4

G#m…..F#…..D#m…..E
G#mگفتی خیال تو راحت هرجا که باشی میام سایه به سایه ات منم بهش کردم عاF#دت
الانD#m چند وقته که دوری رفتی از پیشم بهم گفتی که مجبوری مثل من کی میشه واEست؟
در و G#mدیوار این خونه میریزه روی سرم بعد تو دیوونه اینا رو یادم میموF#نه
D#mیکی یکی میچینم آجرای خاطره هامونو میبینم فاصلم از تو چه دوEره
از تو چه دوF#ره…E…..D#m
بی احساG#mس دیدی گفتم ته این رابطه بن بستهF# گفتم قلب سنگیت از D#mهیچی C#mنمیترEسه
F#بی اEحساD#mس
لعنت به اون G#mشب که تو گفتی من دیگهF# بر EنمیگرD#mدم لعنت به اون F#شب که تا صبح Eگریه D#mمیکرEدم
گفتی که از G#mپیشت برم فراموشمF# میEکنی حتماD#m اگه عاF#شقت نبوD#mدم تا الآن Eصبر D#mنمیکرEدم
F#صبر EنمیکرD#mدم
بی احساG#mس دیدی گفتم ته این رابطه بن بستهF# گفتم قلب سنگیت از D#mهیچی نمیترEسه
F#بی اEحساD#mس
بی احساG#mس دیدی گفتم ته این رابطه بن بستهF# گفتم قلب سنگیت از D#mهیچی نمیترEسه
F#بی اEحساD#mس

ارسال ویدئو ی آهنگ بی احساس از شادمهر عقیلی

آکورد آهنگ های شادمهر عقیلی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *