آکورد آهنگ بی احساس از شادمهر

آکورد گیتار آهنگ بی احساس از شادمهر عقیلی

گام اصلی G#m ریتم 2/4

G#m…..F#…..D#m…..E
G#mگفتی خیال تو راحت هرجا که باشی میام سایه به سایه ات منم بهش کردم عاF#دت
الانD#m چند وقته که دوری رفتی از پیشم بهم گفتی که مجبوری مثل من کی میشه واEست؟
در و G#mدیوار این خونه میریزه روی سرم بعد تو دیوونه اینا رو یادم میموF#نه
D#mیکی یکی میچینم آجرای خاطره هامونو میبینم فاصلم از تو چه دوEره
از تو چه دوF#ره…E…..D#m
بی احساG#mس دیدی گفتم ته این رابطه بن بستهF# گفتم قلب سنگیت از D#mهیچی C#mنمیترEسه
F#بی اEحساD#mس
لعنت به اون G#mشب که تو گفتی من دیگهF# بر EنمیگرD#mدم لعنت به اون F#شب که تا صبح Eگریه D#mمیکرEدم
گفتی که از G#mپیشت برم فراموشمF# میEکنی حتماD#m اگه عاF#شقت نبوD#mدم تا الآن Eصبر D#mنمیکرEدم
F#صبر EنمیکرD#mدم
بی احساG#mس دیدی گفتم ته این رابطه بن بستهF# گفتم قلب سنگیت از D#mهیچی نمیترEسه
F#بی اEحساD#mس
بی احساG#mس دیدی گفتم ته این رابطه بن بستهF# گفتم قلب سنگیت از D#mهیچی نمیترEسه
F#بی اEحساD#mس

ارسال ویدئو ی آهنگ بی احساس از شادمهر عقیلی

آکورد آهنگ های شادمهر عقیلی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.