آکورد آهنگ بگذر ز من از عارف

متن و آکورد گیتار آهنگ بگذر ز من از عارف

گام اصلی Am

Am
E……Dm…….F……..Am…….E…..Dm……F…….Am
E……Dm…….F……..Am…….E…..Dm……F…….Am…….F……Am
Amبگذر ز من Fای آشنا Gچون از تو من Fدیگر گذEشتم
Amدیگر تو هم Fبیگانه شو Gچون دیگران Fبا سرگذشتمE
Amمی‌خواهم عشقتF در دل بمیرAmد
Amمی‌ خواهم تا دیگر Gدر سر Fیادت پایان گیرEد
Amبگذر ز من Fای آشنا Gچون از تو من Fدیگر گذEشتم
Amدیگر تو هم Fبیگانه شو Gچون دیگران Fبا سرگذشتمE

Am……G…….F……..E…….Am…..G……F…….E
Amهر عشقی میمیرد Gخاموشی می گیرد Fعشق تو نمیمیرEد…Dm……E
Amباور کن بعد از تو Gدیگری در قلبم Fجایت را نمیگیرEد…Dm……E
Amهر عشقی میمیرد Gخاموشی می گیرد Fعشق تو نمیمیرEد…Dm……E
Amباور کن بعد از تو Gدیگری در قلبم Fجایت را نمیگیرEد…Dm……E
Am……G…….F……..E…….Am…..G……F…….E
Amهر عشقی میمیرد Gخاموشی می گیرد Fعشق تو نمیمیرEد…Dm……E
Amباور کن بعد از تو Gدیگری در قلبم Fجایت را نمیگیرEد…Dm……E
Amهر عشقی میمیرد Gخاموشی می گیرد Fعشق تو نمیمیرEد…Dm……E
Amباور کن بعد از تو Gدیگری در قلبم Fجایت را نمیگیرEد…Dm……E

برای ارسال اجرای آهنگ بگذر ز من از عارف کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از عارف اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.