صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بچه محل از زدبازی

آکورد های زدبازیآکورد های مهراد هیدن

کاور آهنگ بچه محل از زدبازی

 آکورد با ریتم 4/4

C#…..C#
F#یه موقع هایی بود دنیا قشنگC# بود یه A#mموقع هایی بود میرفتG# جلو
یه F#موقع هایی بود هر ورمونC# رنگ بود میA#mخندیدیم ما شب تا G#صبح
دلم تنگ شد

یادمهF# چند سالی قبلِ بیست سرِ صبحی‌ C##پنج سه یک میزدیم با دیسکمن سونی
بعدA#mشم میدیدم رو گوشیم میس زده سوفی بِده G#آمار شب‌ و منم ببینم خونه کییم
F#آماده شم و بریزیم شوالیه‌ ها قرقC# کنیم که نبود کسی‌ مساویِ ما
بودیمA#m رفیق توو راه ، اکیپ چکیده خوبا انقد خوش میگذره جلو G#نمیره روزا
یادمه F#عشقایِ اول تابستون C#قرمز لاک و صندل
فقط واسه رول بود A#mکتاب و دفتر ما هم سرِ موزیک توو G#منهای همکف
آره بچه‌های F#شهرکمون دلم تنگ شده دیگه واسهC# تک تکتون
واسه سامان و سپ کوچه A#mفرداد بگیری تا کامرانیه اول ما G#روانی‌ شدیم تا یه روز جهانی‌ شدیم

F#یه موقع هایی بود دنیا قشنگC# بود یه A#mموقع هایی بود میرفتG# جلو
(همه چی رو به جلو)
یه F#موقع هایی بود هر ورمونC# رنگ بود (رنگارنگ) میA#mخندیدیم ما شب و تا G#صب

(صبح تا شب)
بچه F#محلایِ من ، بچه C#محلایِ من A#mمیرسیم به هم ، توو G#مرحله ‌یِ بعد
بچهF# محلایِ من ، بچهC# محلایِ من A#mمیرسیم به هم ، توو G#مرحله ‌یِ بعد

تا F#گم کردمت رویِ مبل نهِ صبحه چقدر C#حرف برا گفتن داشتیم
A#mدست نمیزدم بهت **** تا G#موقعی که خودت خواستی‌
F#من که همش فقط اشتباه تهش ولی‌ C#هر دفعه بازم بخشیدیم
A#mبودی برام یه روحی که رام نمیG#شد هیچوقت با یه وحشی
F#تو چی‌ دیدی توو من که C#من ندیدم خودم
A#mوقتی‌ که با توام G#من یه اژدهام
F#انقدر فحش نده بهم یه بار درکم C#کن اگه از ریل خارجم
A#mهر روز لیوانو ظرف رو هواست یباG#رم بم نگفتی عاشقم

F#یه موقع هایی بود دنیا قشنگC# بود یه A#mموقع هایی بود میرفتG# جلو
یه F#موقع هایی بود هر ورمونC# رنگ بود میA#mخندیدیم ما شب تا G#صبح

بچه F#محلایِ من ، بچه C#محلایِ من A#mمیرسیم به هم ، توو G#مرحله ‌یِ بعد
بچهF# محلایِ من، بچه محلای من، بچهC# محلایِ من
همه خفنای شهر بچه A#mمحلایِ من ، میرG#سیم به هم

F#چهارده سالمه تابستونه باشگاه C#انقلاب با پفک و آب هندونه
منتظر نوبتم برم توو زمین تنیس همه رر هم میشناسم کسی‌ غریبه نیست
تمرکزمF# روی راکتم و سایه‌یِ توپ یه C#نوجون سالمِ ساده‌ یِ خوب
جمعه هاA#m برنامه استخر بودش لواسون با داییم G#قبل از این که بیدار شم هر روز با ***
تووی F#پاریس مغزامونو **** ردامونو دادیم بازم C#ایول شما فنامون که هوامونو دارین
چون A#mزندگی‌و ترک کردم واسه رویام قبلان G#بی ‌نمک بودم الان خودِ سویام
دور F#دنیام در حال برو بیا ولی‌ C#دلم تنگه واسه اون موقع و جام
که A#mزندگیم بود بی‌ استرس من هر G#روز هم داشتم یه حس بهتر ، چون

F#یه موقع هایی بود دنیا قشنگC# بود

F#یاد کوچمون بخیر چقدر تنگ بود C#سر تیم بعد بودنم میشد جنگ زود
A#mمامانا نگران کی‌ بریم خونه چون نمیدG#ونستن این خیابونا زندگیمونه
هممونF# یه رنگ بودیم از پول دارو فقیر و C#میبستیم کل بُلوارو مسیرو
A#mکَش نبود ولی‌ خوردا رو تقسیم میG#کردیم تا بخریم نون با یه پنیرو
F#گیر میکرد یهو توپ زیر ماشین C#یا میدیم که از جوب میره پایین
A#mیه روز تمومِ این مودی که داریم مجبورG# بودیم جا دروازه قوطی بذاریم ما
F#خوب بودیم همه ضعیفه رو باهاش ولی‌ C#قویه هم هوای بقیه رو داشتیم
A#mیادتونم بچه محلای من یه روز G#میاد که میپریم همه بغلایِ هم باز

F#یه موقع هایی بود دنیا قشنگC# بود یه A#mموقع هایی بود میرفتG# جلو
یه F#موقع هایی بود هر ورمونC# رنگ بود میA#mخندیدیم ما شب تا G#صبح

G#mنگاها رو من و تو بود ولی‌ خیلی‌ نموندم F#هنو تو کَفَم چرا عشقو پروندم
G#mتو میپوشیدی تاپ سیاه دولچه منم F#کفش کمر و کُلاهم خیار گوجه
G#mولی‌ فکر نکن خاطره مُرده F#فودکورت پنجشنبه نایبِ جمعه
G#mهستیم تویِ اتاقِ تاریک که F#زیر کرکره سایه‌ی صبحه
G#mبرگا نمیریزن درخت شاخه نداره هیچ F#جا نمیرم چون هیچی‌ باری نداره
بایدG#m برگردم سرِ میز که پایه هست یه جایF# کثیف که فقط تووش مایه هست
الانG#m بغلت کنم فقط یه خواهشه برF#فی نمیاد که بخواد آب بشه
ولیG#m‌ من هنوز فکرم مِثل سابقه خوندنF# پنج تا پسره نابغه!


آکورد آهنگ های دیگر از مهراد هیدن
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *