آکورد آهنگ بهم میخندی از سینا درخشنده

متن و آکورد گیتار آهنگ بهم میخندی از سینا درخشنده

گام اصلی Gm

Gmقبوله این دفعه میرم خودم یجوری رد Fکارم Gmواست میدونم من یه حرف پوچ و خنده Fدارم
D#چقد واسه دل تو لعنتی بخوام Dmخوش قیافه شم D#من از خودم واسه تو کم کنم که بهت Dmهی اضافه شم
D#من عاشقت شدم بهم میخندیF ولی بدون تو هم یه A#روز دل میبندیD#
نمیشی اما تو دCmلیش Dmنداری راه پس یا پیش
D#من عاشقت شدم بهم میخندیF ولی بدون تو هم یه A#روز دل میبندیD#
میگی باشیم کنار Cmهم Dmدیگه نمیخوریم بهم
D#…….Cm…….F……A#…..D#
Cmنداری راه پس Dmیا پیش… Fهی

D#…….Cm…….F……A#…..D#……Cm……Dm…….Dm
Gmحالا برای کی لباسای قشنگمو بپوFشم که مثل تو بهم بگه چه بهت میاد و ساده زیرو D#رو شم
واسه فرموشیت باید فراموشی بگیرمDm دور شم Gmبه عکسای دوتایی مون نگاه که میکنم Dmچه سردی
Fچرا نمیبینم کنار من یه ذره هم Cmبخندی D#چرا واسه رفتنت پی بهونه هی میDmگردی
D#من عاشقت شدم بهم میخندیF ولی بدون تو هم یه A#روز دل میبندیD#
نمیشی اما تو دCmلیش Dmنداری راه پس یا پیش
D#من عاشقت شدم بهم میخندیF ولی بدون تو هم یه A#روز دل میبندیD#
میگی باشیم کنار Cmهم Dmدیگه نمیخوریم بهم
D#…….Cm…….F……A#…..D#
Cmنداری راه پس Dmیا پیش… Fهی

برای ارسال اجرای آهنگ بهم میخندی از سینا درخشنده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا درخشنده اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.