صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بهم خندید از امیرعباس گلاب

آکورد های امیرعباس گلاب

آکورد آهنگ بهم خندید از آلبوم قله امیرعباس گلاب

متن و آکورد گیتار آهنگ بهم خندید از امیرعباس گلاب

A#mتو این G#روزای تکرA#mاری میون این همه D#mآدم G#یکی D#mمثل تو رو G#دیدم باF#زم یاد تو افتاA#mدم
A#mنگاهش G#مثل تو A#mآروم همه چیزش شبیهD#m تو G#شبیه D#mتو نگام G#میکرد به F#هم خیره شدیمF هر دو
بهم D#mخندید درست Fmمثل F#خودت C#آروم میD#mخندید شاید F#اونم منو G#شکل یکیF# تو D#mزندگیشF میدید
C#کجایی کیF# تمومش میکنی توC# چجوری اینF# همه طاقت میاریFm دیگه داره واA#mسه من سخت میشه
D#mتا کی میخوایی منوF# تنها بذاریF
C#کجایی کیF# تمومش میکنی توC# چجوری اینF# همه طاقت میاریFm دیگه داره واA#mسه من سخت میشه
D#mتا کی میخوایی منوF# تنها بذاریF
F…..D#m……G#…..C#…….F#…….Fm…….D#m…….B……B…….F…….F

چه A#mاحساس عجیبیFm بود دلم G#میخواست خودD#mت باشی که برF#گشتی کنارFm من نمیD#mخوای دیگه تنهاA#mشی
A#mولی بازم یکی Fmدیگست که میG#mخندهA# به D#mرفتارم نمیF#تونه بفهمهFm که چقدر D#mمن دوست Fدارم
بهم D#mخندید درست Fmمثل F#خودت C#آروم میD#mخندید شاید F#اونم منو G#شکل یکیF# تو D#mزندگیشF میدید
C#کجایی کیF# تمومش میکنی توC# چجوری اینF# همه طاقت میاریFm دیگه داره واA#mسه من سخت میشه
D#mتا کی میخوایی منوF# تنها بذاریF
C#کجایی کیF# تمومش میکنی توC# چجوری اینF# همه طاقت میاریFm دیگه داره واA#mسه من سخت میشه
D#mتا کی میخوایی منوF# تنها بذاریF

برای ارسال اجرای آهنگ بهم خندید از امیر عباس گلاب کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن چاوشی اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *