آکورد آهنگ بهترین وقت سیامک عباسی

آکوردهای سیامک عباسی
آکورد آهنگ بهترین وقت سیامک عباسی

متن و آکورد آهنگ بهترین وقت از سیامک عباسی

Am…..F……Em……Am…….Am…….Dm…….Em…….F
Amتنهام و از همه دلسرد Dmصدامو بشنو و برگردEm فاصله Gدیوونه ترم Amکرد
Amآخه تو خود بهارى Dmبیا تا عشقو بیارى Emواسه تو که Gنداره Fکارى
Amحالا بهترین Fوقته واسه این Gکه دوباره برگردىEm
Gهرگز یادم نمىEm ره لحظه اىDm رو که عاشقمG کردىAm
Amحالا بهترین Fوقته واسه این Gکه دوباره برگردىEm
Gهرگز یادم نمىEm ره لحظه اىDm رو که عاشقمG کردىAm
Am………..F…………G………..Em………..G…………Em……….Dm…..G……Am
Am………..F…………G………..Em………..G…………Em……….Dm…..G……Am

Amخسته نشو ازG دست دلى کهF دل به تو وDm عشق تو Emبسته
Gبازم با تو مى Emسازم همه Gپل هایى که بینمون Amشکسته
Dmوقتی وسطِ Gسختی دستمو Fگرفتی راهDm مون یکیEm شه
Gاین غم، دوری مونEm از هم نمى Fمونه، می‌گذرهG خاطره مى Amشه
Amحالا بهترین Fوقته واسه این Gکه دوباره برگردىEm
Gهرگز یادم نمىEm ره لحظه اىDm رو که عاشقمG کردىAm
Amحالا بهترین Fوقته واسه این Gکه دوباره برگردىEm
Gهرگز یادم نمىEm ره لحظه اىDm رو که عاشقمG کردىAm
Amحالا بهترین Fوقته واسه این Gکه دوباره برگردىEm
Gهرگز یادم نمىEm ره لحظه اىDm رو که عاشقمG کردىAm
Am………..F…………G………..Em………..G…………Em……….Dm…..G……Am

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *