آکورد آهنگ بغلم کن از شهیار قنبری

آکوردهای شهیار قنبری
آکورد آهنگ بغلم کن از شهیار قنبری

متن و آکورد گیتار آهنگ بغلم کن از شهیار قنبری

Am……G……Em……F……Dm……Em……G……Am
Amدر شب Cبی نئون كنارDm رهبرAmان رو به هر Cموعظه در قصرAm واتيــكاFن
Amته ايستگاه هو هو هو لا لا Gدر فرودگاه هو هو هو لا لا
Amدر آسانسور هو هو هو لا لا Emسرِ چهار راه هو هو هو لا لاG
بغلم Fكن بغلم Amكن
وسط Cجريمه سر Dmهر امتحاAmن آخر Cخط شب Dmمعبد شاعرFان
Amپاي ديوار هو هو هو لا لا Gسر بازار هو هو هو لا لا
Fنوك تپه هو هو هو لا لا Emزير رگبار هو هو هو لا لاG
بغلم Fكن بغلم Amكن

Amبهترين جاي Dmجهان Fفرصت آغوش Gتو Amمثل يك در پشتDm سر Fخوش صداتر Gبسته شو
Amروز كنكور هو هو هو لا لا Gشب بي ماه هو هو هو لا لا
Fته موزه هو هو هو لا لا Emدر ورزشگاه هو هو هو لا لاG
بغلم Fكن بغلم Amكن

بغلم Fكن بغلم Amكن بغلم Fكن بغلم Amكن
Amبه رسم مرغ درGيائيAm پُر از پَر تماGشائيF
Gبه سوز ساز تنهائيDm در اين Amسيلاب FزيبائيEm
Amبرقص برقص Dmبرقص
Amبه پيچ و تاب Gيك پيچكAm به شكل آخرينG ميخكF
Gبه ياد شمعي در رگبار Dmدو سايه در هم Fبر ديوارEm
Amبرقص Fبرقص Dmبرقص
بغلم Fكن بغلم Amكن

برای ارسال اجرای آهنگ بغلم کن از شهیار قنبری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شهیار قنبری اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *