آکورد آهنگ بغلم کن از شهیار قنبری

متن و آکورد گیتار آهنگ بغلم کن از شهیار قنبری

گام اصلی Am

Am……G……Em……F……Dm……Em……G……Am
Amدر شب Cبی نئون کنارDm رهبرAmان رو به هر Cموعظه در قصرAm واتیــکاFن
Amته ایستگاه هو هو هو لا لا Gدر فرودگاه هو هو هو لا لا
Amدر آسانسور هو هو هو لا لا Emسرِ چهار راه هو هو هو لا لاG
بغلم Fکن بغلم Amکن
وسط Cجریمه سر Dmهر امتحاAmن آخر Cخط شب Dmمعبد شاعرFان
Amپای دیوار هو هو هو لا لا Gسر بازار هو هو هو لا لا
Fنوک تپه هو هو هو لا لا Emزیر رگبار هو هو هو لا لاG
بغلم Fکن بغلم Amکن

Amبهترین جای Dmجهان Fفرصت آغوش Gتو Amمثل یک در پشتDm سر Fخوش صداتر Gبسته شو
Amروز کنکور هو هو هو لا لا Gشب بی ماه هو هو هو لا لا
Fته موزه هو هو هو لا لا Emدر ورزشگاه هو هو هو لا لاG
بغلم Fکن بغلم Amکن

بغلم Fکن بغلم Amکن بغلم Fکن بغلم Amکن
Amبه رسم مرغ درGیائیAm پُر از پَر تماGشائیF
Gبه سوز ساز تنهائیDm در این Amسیلاب FزیبائیEm
Amبرقص برقص Dmبرقص
Amبه پیچ و تاب Gیک پیچکAm به شکل آخرینG میخکF
Gبه یاد شمعی در رگبار Dmدو سایه در هم Fبر دیوارEm
Amبرقص Fبرقص Dmبرقص
بغلم Fکن بغلم Amکن

برای ارسال اجرای آهنگ بغلم کن از شهیار قنبری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شهیار قنبری اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.