برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بغلم کن از رضا رامیار

آکوردهای رضا رامیار

آکورد آهنگ بغلم کن از رضا رامیار

متن و آکورد گیتار آهنگ بغلم کن از رضا رامیار

Emای وای دل من بعد عمری داره Dمیخنده انگاCر دیگه نیست Bmمال من
تو بمون Dواسه من قول Gمیده که سر Cبه راه بشهBm آدم مغرور Amبد
بیاEm بغلم کن بریز تو تن من Dهمه ی اونC درد دلاBmرو
Dبیا بس کن دنباGلت بگرCده قلب بی Bmصاحب کجاAmرو
Gمن بدCنام عاEmلم شم شباAmم همه ماEmتم شن محالهAm از دوتا Dچشمای Cمهربون تو Bmرد شم
تو باDید مال من باشی آBmروم تنم باشی خوبه Cدیوونگی Amبا تو نمیخوBmام دیگه آGدم شم
Gمن بدCنام عاEmلم شم شباAmم همه ماEmتم شن محالهAm از دوتا Dچشمای Cمهربون تو Bmرد شم
تو باDید مال من باشی آBmروم تنم باشی خوبه Cدیوونگی Amبا تو نمیخوBmام دیگه آGدم شم
Emای وای دل تو آروم جونم شد
حوCصله کن میشم همونی که تو عاBmشقشی تموم Dدلشی
نه Cنمیگذره Bmدل از تویی که پاره ی Emتنشی
Emول نکن قلبمو که از این عالم و آDدماش بدCجوری خستمBm
جونی نموDنده تو تنم تو بشو بال و پر Cقلبی که عمرBmیه شکستهAm است
Gمن بدCنام عاEmلم شم شباAmم همه ماEmتم شن محالهAm از دوتا Dچشمای Cمهربون تو Bmرد شم
تو باDید مال من باشی آBmروم تنم باشی خوبه Cدیوونگی Amبا تو نمیخوBmام دیگه آGدم شم
Gمن بدCنام عاEmلم شم شباAmم همه ماEmتم شن محالهAm از دوتا Dچشمای Cمهربون تو Bmرد شم
تو باDید مال من باشی آBmروم تنم باشی خوبه Cدیوونگی Amبا تو نمیخوBmام دیگه آGدم شم

برای ارسال اجرای آهنگ بغلم کن از رضا رامیار کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا رامیار اینجا کلیک کنید

آکورد آهنگ های دیگر از رضا رامیار

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *