آکورد آهنگ بس کن از شایان اشراقی

متن و آکورد گیتار آهنگ بس کن از شایان اشراقی

گام اصلی Cm

Cm……..Gm
Cmاگه رفتن تو بره از خاطرم Gmخوبه حال دلم ولی من عاشقم ولیG# من عاشقم از یاFmدم نمیره
میسوGmزم خاطراتت عذاA#بم که میده
Cmبس کن دل من عاشقه سنگ بودنو یادش نده بسA# کن این فاصله غمگینه و حالش بده
بس G#کن میشه با خاطره هات Fmدنیا برام سرد سرد ازGm تو که دورم جلو چشمام فقط میرقصه درد
Cmبس کن دل من عاشقه سنگ بودنو یادش نده بسA# کن این فاصله غمگینه و حالش بده
بس G#کن میشه با خاطره هات Fmدنیا برام سرد سرد ازGm تو که دورم جلو چشمام فقط میرقصه درد

Cm…….Cm……Gm……Gm……G#……Fm……Gm
Cmمن ذوقتو دارم ولی تو ذوق تموم کردنو داریGm تو نمیخوای بمونی رفتنی باD#زی منو داG#دی
بعد تو هر کی کناFmرم بیاد از تنهاییهGm یکی که جاتو میگیره نمیدوD#نم اما کیه
Cmکنارم بودی تو اما همش بازی بود من نفهمیدGmم تو با چی بدیو با چی خوب
را بیا G#با دل من این دیوونه Fmعاشقته واسه تو Gmزندگیشو زندگی کرد یادته که
Cmبس کن دل من عاشقه سنگ بودنو یادش نده بسA# کن این فاصله غمگینه و حالش بده
بس G#کن میشه با خاطره هات Fmدنیا برام سرد سرد ازGm تو که دورم جلو چشمام فقط میرقصه درد
Cmبس کن دل من عاشقه سنگ بودنو یادش نده بسA# کن این فاصله غمگینه و حالش بده
بس G#کن میشه با خاطره هات Fmدنیا برام سرد سرد ازGm تو که دورم جلو چشمام فقط میرقصه درد

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بس کن از شایان اشراقی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شایان اشراقی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.