آکورد آهنگ بریم دریا از نوان

نوان

F#mبیا بزنیم قید همه چیو فقط Gدستاتو محکم کن تو دستام
Emبهم بگو یکم دلت تنگ شده؛ که F#mمثل قبلنا بریم لب دریا
F#mتو بوی عطرت پیچیده تو سرم… Gنه دیگه نمیشه قیدتو بزنم
Emهمون دیوونه لجباز دیروز! که الانF#m با یاد تو آرومه منم
Gالان با یاد تو آرومه منم
Bmمنو ول نکنی تو تنهاییا کاشکی مثلا یه دفعه F#mفردا بیای
دلم میخواد کنار تو Gبچه شه باز بزنیم تو دل شب F#mخاطره ساز
منو ول نکنی تو Bmتنهاییا کاشکی مثلا یه دفعه F#mفردا بیای
دلم میخواد کنار تو Gبچه شه باز بزنیم تو دل شب F#mخاطره ساز

Bm……..F#m……..G………F#m
حال منه Bmبی تو، شبیه به ابر باF#mرونه
چقده بی تو دلGگیره، شبو روزای اینF#m خونه
هیچکی که مثلBm تو، انگاری منو نمیF#mفهمه
تو کنار قلبمG باش، اگه آینده بی F#mرحمه
اگه آینده بی Emرحمه
Bmمنو ول نکنی تو تنهاییا کاشکی مثلا یه دفعه F#mفردا بیای
دلم میخواد کنار تو Gبچه شه باز بزنیم تو دل شب F#mخاطره ساز
منو ول نکنی تو Bmتنهاییا کاشکی مثلا یه دفعه F#mفردا بیای
دلم میخواد کنار تو Gبچه شه باز بزنیم تو دل شب F#mخاطره ساز
Bm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.