صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ برف از مهراد هیدن

آکورد های مهراد هیدن

آکورد آهنگ برف از مهراد هیدن

Gmراه رفته رو برنمیگردم این همه انرژی چی میشه
Gmوجب به وجبشو من تنهایی رفتم الکی نمیشه
Gmکلی پند و نصیحت و گوش ندادم اونا حرفای پیشه
Gmدلو زدم به دریا رفتم سراغ هرچی گفتن نمیشه
Gmحالا که رنگی نموD#نده توویِ بومم A#که بخواد نقاشی Cmنشه
Gmوقتی دنیا دوروD# برم برام مثِA# یه سنگ به شیشهCm
Gmوقتی برف و باD#رون و برگا میرA#یزه یخ میزنه Cmریشه
Gmتنها چیزی کهD# برام مونده این قلبA# منه که از Cmآتیشه

Gm…..D#…..A#…..Cm…..Gm…..D#…..A#…..Cm
Gm…..D#…..A#…..Cm…..Gm…..D#…..A#…..Cm
Gm…..D#…..A#…..Cm…..Gm…..D#…..A#…..Cm
Gmراه رفته رو D#برنمیگردم این A#همه انرژی چی Cmمیشه
Gmوجب به وجبD#شو من تنهاییA# رفتم الکی Cmنمیشه
Gmکلی پند و نصیحتD# و گوش نداA#دم اونا حرفای Cmپیشه
Gmدلو زدم به D#دریا رفتم سراغ A#هرچی گفتن Cmنمیشه
Gmحالا که رنگی نموD#نده توی بومم A#که بخواد نقاشی Cmبشه
Gmوقتی دنیا دورD# و برم برام مثلA# یه سنگه بهCm شیشه
Gmوقتی برف و باD#رون و برگا میA#ریزه یخ میزنه Cmریشه
Gmتنها چیزی کهD# برام مونده این A#قلب منه که از Cmآتیشه

نکته: به جای آکورد Gm، می‌توانید از آکورد G5 نیز استفاده کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید