صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بر فراز آسمان ها از نیما مسیحا

آکورد های نیما مسیحا


آکورد گیتار آهنگ بر فراز آسمان ها از نیما مسیحا

ریتم 6/8

Am……Am……Am…….Am
Am……G……F…….E……Am……G……F…….E
Amبروم شادان Gبه فلک دور از غم Fها دور از Eهمه کس
Amندهم من ره Gبه کسی در بزم Fیار من باEشم و بس
شاد و بیDm باک با عشقیF پاک G#mبر این آبA# و خاک E7بپرم ز جهان
چو هُما به دل آسماAmن
G……F…….E……Am……G……F…….E
Amتپش قلبG پُر از Fاُمید من تپشE زندگیه
Amدل من Gدیده ی من دFنیای من همه تابندEگیه
Fشور من Dچشمه ی نورD#m من…(مدولاسیون)D
Gm……F……D#…….D……Gm……F……D#…….D
D#……D#……C7…….C7……D#……D#……Am…….Am

Amبروم شادان Gبه فلک دور از غم Fها دور از Eهمه کس
Amندهم من ره Gبه کسی در بزم Fیار من باEشم و بس
شاد و بیDm باک با عشقیF پاک G#mبر این آبA# و خاک E7بپرم ز جهان
چو هُما به دل آسماAmن
G……F…….E……Am……G……F…….E
Amتپش قلبG پُر از Fاُمید من تپشE زندگیه
Amدل من Gدیده ی من دFنیای من همه تابندEگیه
Fشور من Dچشمه ی نورD#m من….(مدولاسیون)D
Gm……F……D#…….D……Gm……F……D#…….D
D#……D#……C7…….C7……D#……D#……Am…….Am

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بر فراز آسمان ها از نیما مسیحا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از نیما مسیحا اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید