آکورد آهنگ بد و بدتر از سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ بد و بدتر از سینا پارسیان

گام اصلی C#m ریتم ۲/۴

باC#mور میکنم Aدروغای F#mهمیشگیG#mتو چون C#mزندگی زندAگی برام F#mنمیشه بی G#mتو
مجبوBرم ازت G#mهیچی به دل F#mنگیرم آره Bهمه چیم این روزا به تو G#mبستگی داره
مجبوC#mرم ازت دل بکنم دووم بیارم چون Bبدتره هرچقدر بخوام G#mبه روم بیارم
مجبوBرم عزیزم توام انگار میدونی که Aمنو به خودت همیشه بدF#mهکار میدونی مجبوG#mرم
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم

C#m……B……F#m……G#m……C#m……B……F#m……G#m
C#mبا هرکی دوست داشتی پریدی ولی اوج عشقمو Bندیدی مشکلم با تو همیشهG#m اینه تو حریص عشقای F#mجدیدی
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم

برای ارسال اجرای آهنگ بد و بد تر از سینا پارسیان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا پارسیان اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.