برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ با هم از فراز گوانی

آکوردهای فراز گوانی

آکورد آهنگ با هم از فراز گوانی

متن و آکورد گیتار آهنگ با هم از فراز گوانی

Bm
F#mهرجا Gباشم F#mفکرش Gباهامه F#mدستاش Gانگار Emتو دستاF#mمه
F#mهرجا Gمیرم F#mعطرش Gباهامه F#mدستاش Gانگار Emتو موهاF#mمه
Bmیه جوری میخوامشA انگار آرامشG بی اون اصلا معناAیی نداGره
Aبه قلبش وابستمG جز اون تا هستمEm هیشکی تو قلبمF#m جایی نداره
Bmبا هم تو بارون Gپیش هم آروم Emمیریم اونجا که به هم F#mمیرسه قلبهامون
Aآره دوتامون F#mتو همین بارون Bmمیگیم از حسهامون و Gقول و قرارBmهامون
Bmبا هم تو بارون Gپیش هم آروم Emمیریم اونجا که به هم F#mمیرسه قلبهامون
Aآره دوتامون F#mتو همین بارون Bmمیگیم از حسهامون و Gقول و قرارBmهامون

Bm……….G……….Em……….F#m……….A………..F#m………..Bm…………G…..Bm
Bm……….G……….Em……….F#m……….A………..F#m………..Bm…………G…..Bm
Bmتو میGخندی F#mآروم Gمیشم F#mمن هستمG تا Emهستی F#mپیشم
F#mوقتی Gخوابی F#mمن بیداGرم F#mمن اینجوGری Emدوست داF#mرم
Bmیه جوری میخوامشA انگار آرامشG بی اون اصلا معناAیی نداGره
Aبه قلبش وابستمG جز اون تا هستمEm هیشکی تو قلبمF#m جایی نداره
Bmبا هم تو بارون Gپیش هم آروم Emمیریم اونجا که به هم F#mمیرسه قلبهامون
Aآره دوتامون F#mتو همین بارون Bmمیگیم از حسهامون و Gقول و قرارBmهامون
Bmبا هم تو بارون Gپیش هم آروم Emمیریم اونجا که به هم F#mمیرسه قلبهامون
Aآره دوتامون F#mتو همین بارون Bmمیگیم از حسهامون و Gقول و قرارBmهامون
Bm……….G……….Em……….F#m……….A………..F#m………..Bm…………G…..Bm
Bm……….G……….Em……….F#m……….A………..F#m………..Bm…………G…..Bm

برای ارسال ویدئو ی آهنگ با هم از فراز گوانی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فراز گوانی اینجا کلیک کنید

آکورد آهنگ های دیگر از فراز گوانی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *