برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ با هم از رسا رفیعی

آکوردهای رسا رفیعی

آکورد گیتار آهنگ با هم از رسا رفیعی

آکورد گیتار آهنگ با هم از رسا رفیعی

 ریتم 4/4

Am…..Am…..Dm…..Am…..Am…..Am…..Em…..Am
Amساده و بی دلیل باید Dmبا هم بخندAmیم پای عشق بمونیم دل به Dmهمدیگه ببندیم
خدا Gخیلی مهربونه مراFقب دلمونه میخام Gبا دل و جونم از Fعشقِ تو بخونم
چه حاGلی داره این روزا Fتو باشی کناAmرم اگه Gمن زمستون باشم Fتو باشی بهاAmرم
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه

Am…..Am…..G…..C…..F…..F…..G…..F…..Am
توو این Amدنیای دو روزه حیفه Gعمرمون بسوزه بیا Fخنده و شادی روG بیاریم توو خوAmنه
باید Amمن و تو ما شیم فکر Gفردا نباشیم خدا Fخودش تقدیر آدGما رو میدAmونه
خدا Fخودش تقدیر آدGما رو میدAmونه
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه
Am…..Am…..G…..C…..F…..F…..G…..F…..Am
Am…..Am…..G…..C…..F…..F…..G…..F…..Am

ارسال اجرای آهنگ با هم از رسا رفیعی

آکورد آهنگ های رسا رفیعی


آکورد آهنگ های دیگر از رسا رفیعی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *