آکورد آهنگ با هم از رسا رفیعی

آکورد گیتار آهنگ با هم از رسا رفیعی

گام اصلی Am ریتم 4/4

Am…..Am…..Dm…..Am…..Am…..Am…..Em…..Am
Amساده و بی دلیل باید Dmبا هم بخندAmیم پای عشق بمونیم دل به Dmهمدیگه ببندیم
خدا Gخیلی مهربونه مراFقب دلمونه میخام Gبا دل و جونم از Fعشقِ تو بخونم
چه حاGلی داره این روزا Fتو باشی کناAmرم اگه Gمن زمستون باشم Fتو باشی بهاAmرم
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه

Am…..Am…..G…..C…..F…..F…..G…..F…..Am
توو این Amدنیای دو روزه حیفه Gعمرمون بسوزه بیا Fخنده و شادی روG بیاریم توو خوAmنه
باید Amمن و تو ما شیم فکر Gفردا نباشیم خدا Fخودش تقدیر آدGما رو میدAmونه
خدا Fخودش تقدیر آدGما رو میدAmونه
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه
Amبارون بارونه Dmتوو دلم میمونه Gعشق و احساست Cمثل خود بارونه
Fزندگی اینه Dmتلخه و شیرینه Gوقتی میخندی Dmچه به دل Amمیشینه
Am…..Am…..G…..C…..F…..F…..G…..F…..Am
Am…..Am…..G…..C…..F…..F…..G…..F…..Am

ارسال اجرای آهنگ با هم از رسا رفیعی

آکورد آهنگ های رسا رفیعی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.