آکورد آهنگ با من بمون از معین

معین

متن و آکورد گیتار آهنگ با من بمون از معین

Em
Aهمیشه با تو خوشخبتم چه عطرDی توو نفس Emهاته یه Aدنیا غرق آDرامش تووی Aجشمای زیباBmته
بهاAری تووی دستاته مث Dیه بارون Emنم نم همیشهA با تو آDرومم همیشه با تو خوشBmبختم
همیشهA با تو خوشBmبختم
با من بمون Emکه شادی بباره توBmی خونه شاید که پر Dکشیدی Bmاز بغضِ این Emزمونه
با من بمون Emکه چشمات Bmتمامِ زندDگیمه عشقِ تو یاBmدگاره Dروزای سادEmگیمه

Em……Em…….C……..D…….D……..Bm……Em
Em……C…….A……..D…….D……..Bm……Em
تو میEmخندی و این دنیا شبیهA رویاهام Bmمیشه بدوAنِ تو همه Cدنیا تووی آغوشِ آBmتیشه
مثA یه ماهِ بی تابی که توBmی برکه خواEmبیده تو روC میدزدمت Aیک شب از این Dرویای ناEmدیده
با من بمون Emکه شادی بباره توBmی خونه شاید که پر Dکشیدی Bmاز بغضِ این Emزمونه
با من بمون Emکه چشمات Bmتمامِ زندDگیمه عشقِ تو یاBmدگاره Dروزای سادEmگیمه

Em……Em…….Em……..D…….D……..D
Em……Em…….C……..D…….D……..Bm……Em
همیشهA با تو خوشبختم…D……Em همیشهA با تو خوشبختم…D…….Em
با من بمون Emکه شادی بباره توBmی خونه شاید که پر Dکشیدی Bmاز بغضِ این Emزمونه
با من بمون Emکه چشمات Bmتمامِ زندDگیمه عشقِ تو یاBmدگاره Dروزای سادEmگیمه

برای ارسال اجرای آهنگ با من بمون از معین کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از معین اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.