صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بانوی شرقی از فرشید امین

4.9/5 - (7 امتیاز)

آکورد های فرشید امین

کاور آهنگ بانو از فرشید امین

آکورد با ریتم 2/4

Em…..Am…..Em…..Am…..G…..F…..Dm…..Em
Em…..Am…..Em…..Am…..G…..F…..Dm…..Em
Am…..Am…..Em…..Am…..Am…..Em
Am…..Am…..Em…..Am…..Am…..Em
Emتوی باغچهAmی عشق Emیه گل میخوام Amکه رنگش Gرنگ تن Fتو باشه Dmبانوی شرEmقی
Emیک گل Amنجابت Emکه جنس شاAmخو برگش Gاز بدن Fتو باشه Dmبانوی شرEmقی
Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی —- Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی

Em…..Am…..Em…..Am…..G…..F…..Dm…..Em
Em…..Am…..Em…..Am…..G…..F…..Dm…..Em
Emروی قلبت بنویسAm که بجز من دیگه نیست Fاگه می بینی حسودم این Dmدست خودم Amنیست
Amآخه من عاشقتم Fعاشقی مثله منم Dmتوی دنیا دیگه نیستEm
Emتوی باغچهAmی عشق Emیه گل میخوام Amکه رنگش Gرنگ تن Fتو باشه Dmبانوی شرEmقی
Emیک گل Amنجابت Emکه جنس شاAmخو برگش Gاز بدن Fتو باشه Dmبانوی شرEmقی
Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی —- Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی

Em…..Am…..Em…..Am…..G…..F…..Dm…..Em
Em…..Am…..Em…..Am…..G…..F…..Dm…..Em
Emتو موهات دست می کشم جنس گل Amابریشمه اما هیچ Fابریشمی جنس موهاDmی تو نیست
Emتو لبات سرخی گلها رو به یاAmدم میاره Fاما باز هیچ گلی به Dmسرخی لبEmهای تو نیست
آره باAmنوی من ای تو گل حیاتم زندگیم دست توست عاشق اون نگاتم Dmهر جا باشی Fباهاتم Dmبانوی شرEmقی

Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی —- Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی
Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی —- Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی
Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی —- Emبانو بانو باAmنو بانو Emبانو باDmنو Fبانوی شرEmقی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *