صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ باغ خاکستر از نیما مسیحا

آکورد های نیما مسیحا

آکورد آهنگ باغ خاکستر از نیما مسیحا

متن و آکورد گیتار آهنگ باغ خاکستر از نیما مسیحا

Cmشبه روییدن هجرC#ت شبه ازA#m ریشه پژمرCmدن
شبه تن پوش نو C#کردن ولی بازA#m از درون Cmمردن
کجا Fmبرگردم از وحشت از این Fmمرداب خاCmموشی
چه پنهاD#ن شد صداFmی من چه عریان شد فراG#موشیCm
کجا برگردم از پرسه چراغFm عشق روG#شن نیست نه همرCmاه و نه همGوحشت
کسی جز مرگ با Cmمن نیست
ردایFm مرگ میCmپوشم برFmهنه زیر اینG# خنجر
خداCmحافظ شب Gتفته سلام ای باغFm خاکسترCm

اگر Fmدور و اگر نزدیک تو را جز خود نمی Cmدانم
چنانD# گم میشوم Fmدر تو که پیدا نیست پاG#یانمCm

Cmگرفتار تو ام اما چه سرFmشارم از آزاG#دی
خداCmوند جهاGنم من در این ویرانه آباCmدی

کمک Fmکن ای سبCmکدامن جهاFmن از سینه G#بردارم
که از Cmاندوه لبرGیزم که از شب گریهFm سرشاCmرم

Fmغریبه..ابر سنگینم پرم!Cm اما نمی بارم..

برای ارسال ویدئو ی آهنگ باغ خاکستر از نیما مسیحا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از نیما مسیحا اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *