آکورد آهنگ بازی والایار (از خواب برگشتم به تنهایی)

آکورد آهنگ بازی از والایار

نکته: آهنگ بازی (از خواب برگشتم به تنهایی) توسط والایار خوانده شده و در برخی سایت ها، به اشتباه با نام شاهین نجفی درج شده است.

متن و آکورد آهنگ از خواب برگشتم به تنهایی والایار

گام اصلی Em ریتم 2/4

Emاز خواب برگشتم به Fتنهایی … پل میزنم از تو به Gزیبایی
Gچشمامو میبندمو Fمیبینم  … Dmدنیارو با Fچشم تو Emمیبینم
Emدنیایه من با عشق Fدرگیره  … عشقی که تو نباشی Gمیمیره
Gعشقی که تو دست تو گل Fداده  … Dmعشقی که به Fدست من Emافتاده
Em[تو مثل من رویاتو Fمیبافی  … Dmبا دست من موهاتو Emمیبافی
Emخورشید و با چشمات روشنF کن  … Dmیکبار ماهو قسمت منEm کن]2
Emمن پشت این پنجره Fمیشینم  … بارونو تو چشم تو Gمیبینم
Gعیبی نداره چشمتو واF کن … Dmعیبی ندارهF باز Emغمگینم
Emبازی نکن با قلب Fداغونم  … من آخره بازی رو Gمیدونم
Gحیفه بخوایم از هم جداF باشیم  … Dmمن خیلی وقتهF با تو Emهمخونم
Em[تو مثل من رویاتو Fمیبافی  … Dmبا دست من موهاتو Emمیبافی
Emخورشید و با چشمات روشنF کن  … Dmیکبار ماهو قسمت منEm کن]2

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. فرشته می گوید

    در ضرب چندم آهنگ خونده میشه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.