آکورد آهنگ بارون دلم خواست از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی

 آکورد با ریتم 4/4

Dm…..D#…..Dm…..D#
Dmصدای نم نم بارون تو که D#نیستی چه دلگیره
هوا Cmوقتی میشه ابری دلمDm واسه تو میگیره
منمDm اون قطره بارون که میD#شینه روی موهات
اگه Cmحتی شکستم من نیاDmری خم به ابروهات
من دلمGm بارون خواست بارون دلم خواست چند قدم Dmبا تو توو خیابون دلم خواست
فقط Cmچند ثانیه پیشه تو باشم با تو چند Dmتا جمله آروم دلم خواست
دلم D#بارون خواست بارون دلم خواست چند قدم Dmبا تو توو خیابون دلم خواست
فقط Cmچند ثانیه پیشه تو باشم با تو چندDm تا جمله آروم دلم خواست

Gm……….Dm……….D#……….Cm…..Dm
Gm……….Dm……….D#……….Cm…..Dm
اگه Dmمیری یکاری کن پل های D#پشت سرت باشه
حواCmست باشه شاید این مسیرDm آخرت باشه
چشاتوDm بستی رو اسمی که خواستیD# روی تنت باشه
عجب Cmدنیای نامردی که عشقتDm دشمنت باشه
من دلمGm بارون خواست بارون دلم خواست چند قدم Dmبا تو توو خیابون دلم خواست
فقط Cmچند ثانیه پیشه تو باشم با تو چند Dmتا جمله آروم دلم خواست
دلم D#بارون خواست بارون دلم خواست چند قدم Dmبا تو توو خیابون دلم خواست
فقط Cmچند ثانیه پیشه تو باشم با تو چندDm تا جمله آروم دلم خواست
Gm……….Dm……….D#……….Cm…..Dm
Gm……….Dm……….D#……….Cm…..Dm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.