Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بابایی از امیر عباس گلاب

آکورد های امیرعباس گلاب

کاور آهنگ بابایی از امیر عباس گلاب

 آکورد با ریتم 6/8

Bm…..F#m…..Bm…..F#m…..A…..Em…..Bm…..F#m…..Bm
بغض نشستهBm تو گلوت برف نشستهG رو سرت تن دادی بهA چین و چروک واست F#mبمیره پسرت
واست بمیرGم که هنوزBm دلواپس Emحال منیA هنوز به جایF#m جفتمونG به این در اون Aدر میزنیF#m
هرچی که داGرم از توئهA هرچی نداBmرم از خودم بابا Aمنو ببخش اگه F#mاونکه میخوGاستیA نشدمBm
هنوزم Gمثل قدیماA باBmبایی وقتی اخماGت رو همه Aهوا پسهG
Gهمه ی دنیا اگه Aشاکی باشنF#m تو ازم Gراضی باشی Aبرام Bmبسه

Bm…..Bm…..Em…..Em…..A…..G…..Bm
Bm…..Bm…..F#m…..F#m…..A…..B7…..Em…..Bm…..Bm…..F#…..F#…..Bm
دستاتو میبوBmسم با اشک دستاتو میAبوسم ولی بوسه به پاتEm نمیرسهA خیلی بزرBmگی به علی
Bmیتیمی درده …
یتیمی دردBm بدیه دست بکشF#m روی سرم زنده بمونEm به جای منA اسم بذارF#m رو پسرBmم
یتیمی دردBm بدیه میدونی طاF#mقت ندارم هنوز به سیلیهEm کسیA به جز تو عاBmدت ندارم
هنوزم Gمثل قدیماA باBmبایی وقتی اخماGت رو همه Aهوا پسهG
Gهمه ی دنیا اگه Aشاکی باشنF#m تو ازم Gراضی باشی Aبرام Bmبسه
هنوزم Gمثل قدیماA باBmبایی وقتی اخماGت رو همه Aهوا پسهG
Gهمه ی دنیا اگه Aشاکی باشنF#m تو ازم Gراضی باشی Aبرام Bmبسه


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *