آکورد آهنگ ای وای از بابک مافی

متن و آکورد گیتار آهنگ ای وای از بابک مافی

گام اصلی Cm

Cmاز دست نمیدم تورو D#که باز بخوام بیام یه روز A#پس بگیرم
از قصد نمیگم دیگه Fmاز عشقِ بینمون به هیچ G#کس نمیگم ، نمیگم ، نمیگم ، نمیA#گم
Cmاز بس شنیدمD# حرفای حسوFmدارو همش پشتِ A#سرم میترسم ازت
هرFmجایی که میشینم از تو اسمی ببرم ، ببرم ، ببرم ، A#ببرم
Cmای وای ، ای G#وای با Cmاین که میدوA#نم نمیاFmری نه رو حرفام
ای A#وای ، ای Gmوای من A#هرچیم از G#هرکی بخوام Cmاز تو نمیخوام
Cmای وای ، ای G#وای با Cmاین که میدوA#نم نمیاFmری نه رو حرفام
ای A#وای ، ای Gmوای من A#هرچیم از G#هرکی بخوام Cmاز تو نمیخوام

Cm…..G#……Fm…….A#……Cm…….G#……A#
Cmجز تو چی میخوام من G#چیزی به غیرهA# بودن از A#تو نمیخوام
بیرون نمیام از حسِ قشنگیG# که خودت Cmساختی برام
Cmجز تو چی میخوام من G#چیزی به غیرهA# بودن از A#تو نمیخوام
بیرون نمیام از حسِ قشنگیG# که خودت Cmساختی برام
Cmای وای ، ای G#وای با Cmاین که میدوA#نم نمیاFmری نه رو حرفام
ای A#وای ، ای Gmوای من A#هرچیم از G#هرکی بخوام Cmاز تو نمیخوام
Cmای وای ، ای G#وای با Cmاین که میدوA#نم نمیاFmری نه رو حرفام
ای A#وای ، ای Gmوای من A#هرچیم از G#هرکی بخوام Cmاز تو نمیخوام

برای ارسال اجرای آهنگ ای وای از بابک مافی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک مافی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.