stay home

آکورد آهنگ ای داد از باران

متن و آکورد گیتار آهنگ ای داد از باران

گام اصلی A#m

A#m……F#……C#……G#…….A#m…….F#……C#…….G#
A#mمن همه ی دنیام رو G#پای تو F#باختم A#mیه گوشه ی دل واست G#خونه ای F#ساختم
G#ولی باز با این همه Fmدادی به بادم F#ندیدی که مثل یکC# مردF# به پات ایستاA#mدم
A#mهرکاری کردم ولی G#باز تو نموF#ندی A#mبی وفا شدی و G#دلم رو سوزوG#ندی
G#زدی زیر احساسیFm که بهم داشتی F#رفتی و با این همهC# دردF# تنهام گذاشتیA#m
C#ای داد بیداد و G#از دل F#سنگ تو G#از دل F#دیوونمD#m که هی میشه تنگ تو
F#از دست این حسی که منو سمتت میکشه G#ای داد از این قلبی که F#نمیخواد آروم بشه
C#ای داد ، F#ای دادC#

A#m……F#……C#……G#…….A#m…….F#……C#…….G#
A#mدلبسته بودم بهت با چه احساC#سی  F#رفتی و نموند واسم Fmفکر و حواG#سی
C#به حدی شکسته شدمF# از این دوD#mری  F#که شاید ببینی منوG# اصلا نشناC#سی

A#m……A#m……A#m……A#m
C#ای داد بیداد و G#از دل F#سنگ تو G#از دل F#دیوونمD#m که هی میشه تنگ تو
F#از دست این حسی که منو سمتت میکشه G#ای داد از این قلبی که F#نمیخواد آروم بشه
C#ای داد ، F#ای دادC#
C#ای داد بیداد و G#از دل F#سنگ تو G#از دل F#دیوونمD#m که هی میشه تنگ تو
F#از دست این حسی که منو سمتت میکشه G#ای داد از این قلبی که F#نمیخواد آروم بشه
C#ای داد ، F#ای دادC#

برای ارسال اجرای آهنگ ای داد از باران کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از باران اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.