آکورد آهنگ این روزا از علی یاسینی

علی یاسینی

آکورد گیتار آهنگ این روزا از علی یاسینی

 ریتم 2/4

Gmاین روزا وقتی یادت میوفتم میگیره Dmاین قلبم توی خاطره هام دنبال تو
Cmمیگردم خودت بگو نباشی میمونه Dmچی از من با همه میجنگم
Gmآخ نمیدونی چقدر درد میکنه  این جای خاDmلیت
دست بردار بیخیال دل کندن از تو کار ما Cmنیست
همش رد میشی از سرم مث سایه باDmهامی
اینجوری نکن Gmبا من تو که میدونی من چقدر دوست Dmدارم
نامرد بیا Fبسازیم این دیوونه رو Cmبا هم دوباره Dmبا هم
اینجوری نکن Gmبا من تو که میدونی من چقدر دوست Dmدارم
نامرد بیا Fبسازیم این دیوونه رو Cmبا هم دوباره Dmبا هم
Gmهرچیکه اومدم جلو تو دور شدی از من Dmنمیدونم کجای راهو اشتباه رفتم
Cmاز اینکه از دستت بدم از اینکه تنهام کنی میDmترسم
اینجوری نکن Gmبا من تو که میدونی من چقدر دوست Dmدارم
نامرد بیا Fبسازیم این دیوونه رو Cmبا هم دوباره Dmبا هم
اینجوری نکن Gmبا من تو که میدونی من چقدر دوست Dmدارم
نامرد بیا Fبسازیم این دیوونه رو Cmبا هم دوباره Dmبا هم

برای ارسال اجرای آهنگ این روزا از علی یاسینی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علی یاسینی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.