stay home

آکورد آهنگ این آخرین باره از ابی

آکورد گیتار آهنگ این آخرین باره از ابی

گام اصلی G#m ریتم 6/8

G#m…..G#m…..G#m…..D#m…..D#m…..C#m…..G#m…..C#m…..E…..G#m
G#mاز دست D#mمن G#mمیری از دست D#mتو میرF#م
تو زنده میموC#mنی F#منم که D#mمیمیرG#mم
تو G#mرفتیD#m از پیشمG#m دنیامو D#mغم برF#داشت
برداشت ما ازC#m عشق F#با هم Eتفاوت D#mداشت
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه

G#m…..G#m…..G#m…..D#m…..D#m…..C#m…..G#m…..C#m…..E…..G#m
C#mاونقدر بزرگه G#mتنهایی این مرد که حتی تو دریا D#mنمیشه غرقش کرد
C#mمن عاشقت هستم G#mاینو نمیفهمی Eیه چیزو میدونم G#mکه خیلی بی رحمی
G#mهمیشه میگفتی شاهی گدایی کن F#ظالم بمون اما مظلوم نمایی کن
Eهر چی بدی کردی پای من بنویس F#نتیجه ی این عشق Eبازم مساوی D#mبود
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه
G#m…..F#…..E…..D#m…..F#…..E…..D#m…..D#m…..G#m

برای ارسال اجرای آهنگ این آخرین باره از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.