آکورد آهنگ این آخرین باره از ابی

ابی

آکورد گیتار آهنگ این آخرین باره از ابی

 ریتم 6/8

G#m…..G#m…..G#m…..D#m…..D#m…..C#m…..G#m…..C#m…..E…..G#m
G#mاز دست D#mمن G#mمیری از دست D#mتو میرF#م
تو زنده میموC#mنی F#منم که D#mمیمیرG#mم
تو G#mرفتیD#m از پیشمG#m دنیامو D#mغم برF#داشت
برداشت ما ازC#m عشق F#با هم Eتفاوت D#mداشت
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه

G#m…..G#m…..G#m…..D#m…..D#m…..C#m…..G#m…..C#m…..E…..G#m
C#mاونقدر بزرگه G#mتنهایی این مرد که حتی تو دریا D#mنمیشه غرقش کرد
C#mمن عاشقت هستم G#mاینو نمیفهمی Eیه چیزو میدونم G#mکه خیلی بی رحمی
G#mهمیشه میگفتی شاهی گدایی کن F#ظالم بمون اما مظلوم نمایی کن
Eهر چی بدی کردی پای من بنویس F#نتیجه ی این عشق Eبازم مساوی D#mبود
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه
G#mاین آخرین باره D#mمن ازت میخوام C#mبرگردی به خوF#نه
F#این آخرین باره C#mمن ازت میخوام F#عاقل شی EدیووD#mنه
G#m…..F#…..E…..D#m…..F#…..E…..D#m…..D#m…..G#m

برای ارسال اجرای آهنگ این آخرین باره از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.