برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ ایران از هنگامه

آکوردهای هنگامه

آکورد آهنگ ایران از هنگامه

متن و آکورد گیتار آهنگ ایران از هنگامه

A……A
Aمن میگم Dدوست دارمA فاصله مرگهF#m
Aتو می گی Dدل یاده روزA های قشنگهF#m
Aمن می گم Dاز تو فقطA خاطره موندهF#m
Aتو می گی Dزمونه از Aما ما رو روندهF#m
DایرAان DایرAان Dاز تو فقط Aاشاره
DایرAان DایرAان Dاز من یه قلبE پاره
DایرAان DایرAان Dاز تو فقط Aاشاره
D……A…… DایرAان Dاز من یه قلبE پارهA……..E
Eدلم برات چه تنگه چقدرD چقدر دل زمونه سنگه AآآآآآEآآآ
Eمی خوام من و تو ما شیم بیا Dبیا پر بکشیم رها Aشیم
Aتو خونه Eوفایی Dعطر خوش Eدعایی
Aتو که لطف Eخدایی Dچرا ازم Aجدایی

E………..E………..D………..D………..E………..D……A……E
DایرAان DایرAان Dاز تو فقط Aاشاره
DایرAان DایرAان Dاز من یه قلبE پاره
DایرAان DایرAان Dاز تو فقط Aاشاره
D……A…… DایرAان Dاز من یه قلبE پارهA……..E
Eبشنو تو این فر یادم نگو Dنگو بردم تو رو از AیادمE
می خوام بیام کنارت چقدر Dدلم تنگه واسه بهارت
Aوطن کویرهE پیره Dکه تو خودش Eاسیره
Aتو ای خدایE هستی Dنزار وطن Aبمیره
E………..E………..D………..D………..E………..D……A……E
A……A
Aمن میگم Dدوست داAرم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ ایران از هنگامه کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از هنگامه اینجا کلیک کنید

آکورد آهنگ های دیگر از هنگامه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *