آکورد آهنگ اونی که جای منه از مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

 آکورد با ریتم 4/4

اونی که Bmجای منهG تو چشات Bmزل میزنهG به خدا Emیه ذره هم Aدوست نداBmره…G
اونی که Bmبه خاطرAش منو تنها GمیذاریD به خدا Emیه روز توروF#m تنها میذاBmره
Emدلو ازت Aپس میگیرم Dاگرچه بی Gتو میمیرم C#m7میرم سراغF# خاطراBmتت
Emتویی که سوزAوندی منو Dدیگه با من Gحرف نزنو C#m7برو با اوF#نی که میخواBmدت

Em…..A…..D…..G…..C#m7…..F#…..Bm
Em…..A…..D…..G…..C#m7…..F#…..Bm
چرا باBmزی میکنیG با منیBm که عاشقمG تو که سرEmگرم یه باAزی جدBmیدیG
تو که دیوBmونه شدیG زدی زیرBm همه چیG تو که التماEmسو تو F#mچشام ندBmیدی
Emدلو ازت Aپس میگیرم Dاگرچه بی Gتو میمیرم C#m7میرم سراغF# خاطراBmتت
Emتویی که سوزAوندی منو Dدیگه با من Gحرف نزنو C#m7برو با اوF#نی که میخواBmدت

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.