آکورد آهنگ اشتباه از آنیتا

متن و آکورد گیتار آهنگ اشتباه از آنیتا

گام اصلی F#m

F#m……C#m……Bm……C#m……F#m……C#m……Bm……C#m
F#mدیگه فکر میکنم عاشقِ تو بودن اشتباهC#m بود
دیگه فکر Dمیکنم عشق برای من Bmیکی گناهC#m بود
تو رو Eبا اینکه رفیقِ نیمه راه بودی F#mمیخواBmستم
ولی وقتیD که تو‌ رفتی تاBmزه اولای راهA بودC#m
F#mمن همه جوره میخواستم بمونم سر قول هاDیی که داC#mدم
ولی حیف که کنارت پشیموAن میشه از عاشقی آBmدم
یکی نیست بگه آخه من چراD این همه سادهC#m ام
F#mبارونِ بند اومده منم C#mآخرش هم اون بده منم
Bmاونی که همه جا پشتت در اومده و C#mتو پر این و اون زده منم
F#mبارونِ بند اومده منم C#mآخرش هم اون بده منم
Bmاونی که همه جا پشتت در اومده و C#mتو پر این و اون زده منم

F#m……C#m……Bm……C#m……F#m……C#m……Bm……C#m
F#mکسی حرفای یه دیوونه رو باورش نمیC#mشه
کسی حرفاDی منِ دیوونه رو Bmسرش نمیC#mشه
بدترین Eقانون عاشق شدن این بود و این Bmهست
اولش Dبه هر چی فکر میکنی آBmخرش نمیAشهC#m
F#mبارونِ بند اومده منم C#mآخرش هم اون بده منم
Bmاونی که همه جا پشتت در اومده و C#mتو پر این و اون زده منم
F#mبارونِ بند اومده منم C#mآخرش هم اون بده منم
Bmاونی که همه جا پشتت در اومده و C#mتو پر این و اون زده منم
F#mبارونِ بند اومده منم C#mآخرش هم اون بده منم
Bmاونی که همه جا پشتت در اومده و C#mتو پر این و اون زده منم
F#mبارونِ بند اومده منم C#mآخرش هم اون بده منم
Bmاونی که همه جا پشتت در اومده و C#mتو پر این و اون زده منم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ اشتباه از آنیتا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از آنیتا اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.