برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ ابرو کمون از امیرحسین افتخاری

آکوردهای امیرحسین افتخاری

آکورد گیتار آهنگ ابرو کمون از امیرحسین افتخاری

آکورد گیتار آهنگ ابرو کمون از امیرحسین افتخاری

 ریتم 2/4

F#mمن دلم پی یاره یاری که قراره Aیه عمریو کنارم Gسرشو رو شونمF#m بذاره
F#mاون دو چشم سیاهش قرص روی چو ماهش وای از اون که دلم رو Bبرده با آتیشG نگاهشF#m
F#mآخ دلم گیر نگاته تقصیر چشاته که همش Bجنگه با قلبم توی قلب من جاF#mته
F#mآخ نگم چه دلبری تو دلمو میبری تو اصلاB تو بی نظیری که دلمG عاشقت F#mشد
F#mدلو دادم Bبه دستت Aشده مجنونB مستت F#mوای از اونB دو ابرو Gدو کمون F#mشکسته
F#mمن میموBنم به پات Aجونمو میدBم برات F#mمونده حرف Aتو دلم Bمن میخوام تورو عزیزم نرو
Gالهی بمیرF#mم برات

F#mجونمو میدمA واسه توB تا بخندیF#m دیوونه میشمA وقتی تو موBهاتو میبندF#mی
F#mتموم دنیاAمو به پاB دلت میذاF#mرم بذار تا بگم Aکه با تو چیزBی کم نداF#mرم
F#mدلو دادم Bبه دستت Aشده مجنونB مستت F#mوای از اونB دو ابرو Gدو کمون F#mشکسته
F#mمن میموBنم به پات Aجونمو میدBم برات F#mمونده حرف Aتو دلم Bمن میخوام تورو عزیزم نرو
Gالهی بمیرF#mم برات

F#mدلو دادم Bبه دستت Aشده مجنونB مستت F#mوای از اونB دو ابرو Gدو کمون F#mشکسته
F#mمن میموBنم به پات Aجونمو میدBم برات F#mمونده حرف Aتو دلم Bمن میخوام تورو عزیزم نرو
Gالهی بمیرF#mم برات

برای ارسال اجرای آهنگ ابرو کمون از امیر حسین افتخاری کلیک کنید

آکورد آهنگ های امیر حسین افتخاری


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *