صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ آینده از فرزاد فرزین

آکورد های فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ آینده از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ آینده از فرزاد فرزین

ریتم ۴/۴

Em……C……Em……C
Emلحظه ای کهC تورو راهی کردم Bmمیدونستم چه گناDهی CکردBmم
که عذاAmبش جونمو Cمیگیره میگیرBmه
Emدوری تو از خودم دورم Bmکرد این جدایی بی تو مجبوDرم Bmکرد که بساAmزم
با غم و Cتنهایی تنهاBmیی
Emیادت میوفتم Cبا گریه میخندBmم رو کل دنیاD چشمامو میبندCم
رو هرچی داAmرم حتی رو آیندGم Amچشمامو میBmبندم
Emدلتنگ که میشیC حستو میگیرBmم دلتنگمی کهD دارم برات EمیمیرAmم
بدون چشماتC از زندگی سیرGم Amحستو میBmگیرم

Bm……Em……Am……Bm……D……C……G……Bm
بعد از تو حسEm کردم خالی شدهBm پشتم تو روزAm مرگیهام آیندموBm کشتم
تصویر آDینده بی خنده Cیعنی چی اصلا بدAmون تو آیندهBm یعنی چی
Emیادت میوفتم Cبا گریه میخندBmم رو کل دنیاD چشمامو میبندCم
رو هرچی داAmرم حتی رو آیندGم G……Amچشمامو میBmبندم
Emدلتنگ که میشیC حستو میگیرBmم دلتنگمی کهD دارم برات EمیمیرAmم
بدون چشماتC از زندگی سیرGم Amحستو میBmگیرم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ آینده از فرزاد فرزین کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فرزاد فرزین اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *