آکورد آهنگ آهو از حمید هیراد

حمید هیراد

آکورد گیتار آهنگ آهو از حمید هیراد

ریتم 2/4

Emبا عشق تو از مردم این شهر بریدم آهو Amجان تو خوش خط و خالی
و منم ندید بدیدم آهو Emجان Amزانو زدم رو به روی تو تا ببینی هستم
آهو Emساغر به دستم امشبو تا ببینی مستم آهو
Emآهوی منی جون منی تویی قرار منو آتش بزن امشب دلمو بیا و خانه نرو
Emاحساس منی یاس منی تویی بهار منو آGتش بزن امشب دلمو Dmبیا و خاEmنه نرو

Em……Em……Em……Em……G……Am……Dm……Dm
Em……Em……Em……Em……G……Am……Dm……Dm
Emناز شصتت آهو Amاین دلمو کردی جادو Emناز شصتت آهو Dmدل منو بردی از رو
Amزانو زدم رو به روی تو تا ببینی هستم آهو Emساغر به دستم امشبو Gتا ببینی مستم آهو
Emآهوی منی جون منی تویی قرار منو آتش بزن امشب دلمو بیا و خانه نرو
Emاحساس منی یاس منی تویی بهار منو آGتش بزن امشب دلمو Dmبیا و خاEmنه نرو
Em……Em……Em……Em……G……Am……Dm……Dm
Em……Em……Em……Em……G……Am……Dm……Dm
Em……Em……Em……Em

برای ارسال اجرای آهنگ آهو از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.