آکورد آهنگ آهای از هوروش بند

متن و آکورد گیتار آهنگ آهای از هوروش بند

گام اصلی F#m

F#mآهای اگه منو بخواEی اگه پاشی بیاD ی Aقدمت روD چشه
Aهی بیا بریم تا Eتهش نمیذارم که Aاشک بشینه تو Bmچشت
F#mتورو جون هردومون بیا C#mهرچی که بوده بیخیالBm اونی که گفته نمیخوC#mامت برو وردار بیار
F#mاز خیابونا تو این C#mدیوونه رو جمعش بکنBm نیستی کلی غصه دارC#mم تو بیا کمش بکن
F#mتورو جون هردومون بیا C#mهرچی که بوده بیخیالBm اونی که گفته نمیخوC#mامت برو وردار بیار
F#mاز خیابونا تو این C#mدیوونه رو جمعش بکنBm نیستی کلی غصه دارC#mم تو بیا کمش بکن

F#m……C#m…..Bm……C#m……F#m……C#m…..Bm…..C#m
برو بگو به همه بگو که من دوست دارم امشب دور همن همه عاشقا من و تورو کم دارن
F#mآره بخوای نخوای C#mمال خود منی هرBmجا که بخوای بری F#mدل منه دنبالت
F#mتورو جون هردومون بیا C#mهرچی که بوده بیخیالBm اونی که گفته نمیخوC#mامت برو وردار بیار
F#mاز خیابونا تو این C#mدیوونه رو جمعش بکنBm نیستی کلی غصه دارC#mم تو بیا کمش بکن
F#mتورو جون هردومون بیا C#mهرچی که بوده بیخیالBm اونی که گفته نمیخوC#mامت برو وردار بیار
F#mاز خیابونا تو این C#mدیوونه رو جمعش بکنBm نیستی کلی غصه دارC#mم تو بیا کمش بکن
F#m……C#m…..Bm……C#m……F#m……C#m…..Bm…..C#m

برای ارسال اجرای آهنگ آهای از هوروش بند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از هوروش بند اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.