آکورد آهنگ آغوش تو حمید عسکری

متن و آکورد آهنگ آغوش تو حمید عسکری

گام اصلی Cm

Cm………….Gm………..Cm
اسمCm تو که میاد
Cmهنوزم قلب Gmمن میلرزه
Gmکم نشده Bbاز عشقت
دورBb نبودی از قلبGm من یک Abلحظه
حرفAb تو که میشه
بی Gmهوا دلم واسه تو تنگ Bbمیشه

قلبت Cmپیش منه که من اینجوری هنوزم Bbبی تابم
به Bbشوق اینکه توی Gmخوابمی هر شب Abمیخوابم
اینAb خود عشقه کهFm تو خوابم Bbاسمتو میارم

فقطCm عشق تو میتونه جون بده به این دل خستم
چهGm حسی بهتر از اینکه اینجوری به تو وابستم
Fmصدام که میکنی عشقم
تازهFm میفهمم عاشق کی Gmهستم

Cmفقط عشق تو میتونه جون بده به این تن خستم
چهGm حسی بهتر از این که اینجوری به تو وابستم
Fmصدام که می‌کنی عشقم تازه می‌فهمم عاشق کی Gmهستم

Cm……Cm………..Gm……….Bb………Gm………Fm…….Gm
Cm……Cm………..Gm……….Bb………Gm………Fm…….Gm

Cmآغوشتو وا کن Fmمحتاج گرمایBb تنت میشم
Gmاین عشقو Abباور کن
اگهFm بخوای Bbعاشق ترم میشم
Cmعاشق ترم میشم
فقط عشق تو میتونه جون بده به این تن Gmخستم
چهGm حسی بهتر از این که اینجوری به تو وابستم
Fmصدام که می‌کنی عشقم تازه می‌فهمم عاشق کی Gmهستم
فقط عشق تو میتونه جون بده به این تن Gmخستم
چهGm حسی بهتر از این که اینجوری به تو وابستم
Fmصدام که می‌کنی عشقم تازه می‌فهمم عاشق کی Gmهستم

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.