برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ آزادی از سامان جلیلی

آکوردهای سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ آزادی از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ آزادی از سامان جلیلی

 ریتم 4/4

Fm……………A#m…..Cm…..C#…..D#…..Cm……………D#…..C#…..Cm…..A#m…..Cm
Cm……………Fm…..D#…..C#…..D#…..Cm……………A#m
Cmنمیتونی بمونی خب Fmبرو Cmصدای پای رفتنFm تورو
هزارD# بار شنیدم اینم C#روشFm چه کاCmریه
Cmکی میدونه چه حالی دارFmمو Cmدیگه نپرسه هیشکی حاFmلمو
کجاست D#عشق شیرین کی فرC#هاده چه کاCmریه
Fmآزادی A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدمG# آزادCmی
هر چیشه D#تقدیرمC# من خود تقصیرمCm آزادی
A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدم G#آزادCmی
هر چیشهD# تقدیرمC# من خود تقصیرم Cmآزادی

Fm……………A#m…..Cm…..C#…..D#…..Cm……………D#…..C#…..Cm…..A#m…..Cm
Cm……………Fm…..D#…..C#…..D#…..Cm……………A#m
Cmمن عشقو یاد کیC# دادم Cmتقاص این گناهو C#دادم
D#از اولمC# دل تو واCmسه من نبود
Cmاین آخرین قراره D#عشقم Cmتو بودی عشق و نور C#چشمم
Fmاز اولمC# دل تو واCmسه من بود
Fmآزادی A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدمG# آزادCmی
هر چیشه D#تقدیرمC# من خود تقصیرمCm آزادی
A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدم G#آزادCmی
هر چیشهD# تقدیرمC# من خود تقصیرم Cmآزادی

ارسال اجرای آهنگ آزادی از سامان جلیلی

آکورد آهنگ های سامان جلیلی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *