آکورد آهنگ آزادی از سامان جلیلی

آکورد گیتار آهنگ آزادی از سامان جلیلی

گام اصلی Fm ریتم 4/4

Fm……………A#m…..Cm…..C#…..D#…..Cm……………D#…..C#…..Cm…..A#m…..Cm
Cm……………Fm…..D#…..C#…..D#…..Cm……………A#m
Cmنمیتونی بمونی خب Fmبرو Cmصدای پای رفتنFm تورو
هزارD# بار شنیدم اینم C#روشFm چه کاCmریه
Cmکی میدونه چه حالی دارFmمو Cmدیگه نپرسه هیشکی حاFmلمو
کجاست D#عشق شیرین کی فرC#هاده چه کاCmریه
Fmآزادی A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدمG# آزادCmی
هر چیشه D#تقدیرمC# من خود تقصیرمCm آزادی
A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدم G#آزادCmی
هر چیشهD# تقدیرمC# من خود تقصیرم Cmآزادی

Fm……………A#m…..Cm…..C#…..D#…..Cm……………D#…..C#…..Cm…..A#m…..Cm
Cm……………Fm…..D#…..C#…..D#…..Cm……………A#m
Cmمن عشقو یاد کیC# دادم Cmتقاص این گناهو C#دادم
D#از اولمC# دل تو واCmسه من نبود
Cmاین آخرین قراره D#عشقم Cmتو بودی عشق و نور C#چشمم
Fmاز اولمC# دل تو واCmسه من بود
Fmآزادی A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدمG# آزادCmی
هر چیشه D#تقدیرمC# من خود تقصیرمCm آزادی
A#mمن بهت حق میدمCm من تورو بخشیدم G#آزادCmی
هر چیشهD# تقدیرمC# من خود تقصیرم Cmآزادی

ارسال اجرای آهنگ آزادی از سامان جلیلی

آکورد آهنگ های سامان جلیلی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.