صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ آره عاشقتم از سعید شهروز

آکورد های سعید شهروز

آکورد آهنگ آره عاشقتم از سعید شهروز

 آکورد با ریتم 4/4

D#m…..B…..C#…..D#m…..D#m…..B…..C#…..D#m
D#mخستگیه تو مال من Bدیوونگیم برای D#mتو من از همهA#m جدا شدم همه به اC#ستثنای D#mتو
D#mاینجا یکی هست که میخواد دور خودA#mش خط بکشه فکرشو میA#mکردی یه روز
اینجوری عاG#mشقت بشه C#اینجوری عاشقت بشهD#m…..C#…..D#m
آره عاD#mشقتم میبریB دلی C#رو که میBبازه به C#تو
آره عاA#mشقتم بده C#دل به کسیB که بازمC# دیده Bخوابتو عاشقتم
با اینC#که دلم واسه Bتو کمه بیشتر ازC# همه عاشقتمD#m
آره عاD#mشقتم میبریB دلی C#رو که میBبازه به C#تو
آره عاA#mشقتم بده C#دل به کسیB که بازمC# دیده Bخوابتو عاشقتم
با اینC#که دلم واسه Bتو کمه بیشتر ازC# همه عاشقتمD#m

D#m…..D#m…..B…..C#…..C#…..G#m…..B…..A#m
D#m…..A#m…..B…..C#…..C#…..G#m…..B…..A#m
اگه من D#mمیسوزم هیزم A#mآتیش تویی اگه دیوG#mونه شدم باعث و باA#mنیش تویی
دل بده D#mبسه دیگه Bاین دست و اون G#mدست نکنA#m
عاشقG#m چشماC#تو راهی بن بست نکنA#m
آره عاD#mشقتم میبریB دلی C#رو که میBبازه به C#تو
آره عاA#mشقتم بده C#دل به کسیB که بازمC# دیده Bخوابتو عاشقتم
با اینC#که دلم واسه Bتو کمه بیشتر ازC# همه عاشقتمD#m
آره عاD#mشقتم میبریB دلی C#رو که میBبازه به C#تو
آره عاA#mشقتم بده C#دل به کسیB که بازمC# دیده Bخوابتو عاشقتم
با اینC#که دلم واسه Bتو کمه بیشتر ازC# همه عاشقتمD#m


آکورد آهنگ های دیگر از سعید شهروز
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید