آکورد آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد

آکورد گیتار آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد

گام اصلی A#m ریتم 4/4

A#m…………G#…………F#…..D#m…..Fm
آرام Fmجان از عشقمان چیزی نماF#نده دوری Fmتو جان مرا به لب رساF#نده
A#mبی آشیان از غم تو G# ویرF# انمFm……G#در این هوا بغضی پر از F#تکر Fmارم D#m
F#در این هوا بغضی پر از تکرD#mارمFm
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی

A#m…………G#…………F#…..A#7…..D#m
G#…………F#…………C#…..D#m…..Fm
آخر هماF#ن شد که نباD#mید F#میFmشد آه آخر هماF#ن رفت که نباD#mید F#میFmرفت
A#mبی آشیان از غم تو G# ویر F#انمFm……G#در این هوا بغضی پر از F#تکر Fmارم D#m
F#در این هوا بغضی پر از تکرD#mارمFm
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی

برای ارسال اجرای آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
 1. امیر می گوید

  تمپوش چنده؟

  1. ایکورد می گوید

   درود
   تمپوی آهنگ 123 است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.