آکورد آهنگ آخر دنیا از گرشا رضایی

آکوردهای گرشا رضایی
آکورد گیتار آهنگ آخر دنیا از گرشا رضایی

آکورد گیتار آهنگ آخر دنیا از گرشا رضایی

 ریتم 4/4

بریدی ازA#mم نذاشتی بگم منو ندیدFmی به چی رسیدF#ی جز حسرت و FmتنهاF#…..G#یی
عزیز دلمA#m کاش که یکم میموندی باG# من میموندی تا F#من ردت کنمFm از F# فکرG# این جداA#mیی
A#mنزن نزن نزن نزن G#زدن نداره Fmاون که زمین G#خورده دیگه طاF#قت نمیاA#mره….G#
A#mنگو کسی آخر دنیاG# رو ندیده Fmکسی که به G#آخر خط F#رسیده دیده
چرا هرA#mچی که میشه G#فایدهF# نداA#mره چرا تا میخوام برم G#دل F#نمیذاA#mره
چرا دنباF#ل یه فرG#صت دوباD#mرم که بدوG#نم… F#تورو داA#mرم
مگه میF#شه با تو رو G#به رو شمو F#این روزارو G#به روت بیاF#رم

A#m…..G#…..F#…..Fm…..F#
نمیA#mشه تورو ادامه ندم صد سال دیگمFm به همه میF#گم هنوز منو Fmدوست F#داریG#
خاطره A#mهام مونده برام دلی که تنگهG# براش قشنگهF# بفهمه که Fm تو F#واسشG# بی قراA#mری
A#mنزن نزن نزن نزن G#زدن نداره Fmاون که زمین G#خورده دیگه طاF#قت نمیاA#mره….G#
A#mنگو کسی آخر دنیاG# رو ندیده Fmکسی که به G#آخر خط F#رسیده دیده

برای ارسال ویدئو ی آهنگ آخر دنیا از گرشا رضایی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از گرشا رضایی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *