برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پوست شیر از ابی

آکوردهای ابی

آکورد آهنگ پوست شیر از ابی

متن و آکورد گیتار آهنگ پوست شیر از ابی

ریتم 6/8

Bmقلب تو Aقلب پرندGه پوستت Emاما A7پوست شیرD زندون Emتن و رهاA کن ای پرEmنده پر بگیرBm
Bmاون ور جنگل تن Emسبز پشت دشت سر به داBmمن اون ور Gروزای تاEmریک پشت این شبای روBmشن
برایA باور بودن جایی شاBmید  Aباشه شاBmید برایA لمس تن Gعشق کسی باBmید  Aباشه باBmید
Bmکه سر EmخستگیاBmتو به رویEm سینه بگیرBmه برای Aدلواپسی Gهات واسه ساAدگیت بمیرBmه
Bmقلب تو Aقلب پرندGه پوستت Emاما A7پوست شیرD زندون Emتن و رهاA کن ای پرEmنده پر بگیرBm

Bm……Bm
Bmحرف تنهایی قدEmیمی اما تلخ و سینه سوBmزه اولین وG آخرین Emحرف حرف هر روز و هنوBmزه
تنهاییA شاید یه راBmهه  AراهیهBm تا Aبی نهاBmیت قصهG ی همیشه تکرAار هجرتBm و Aهجرت و هجرBmت
اما توEm این راه که همرBmاه جز Emهجوم Aخار و خس Bmنیست کسی شاAید باشه شاGید کسی که Aدستاش قفس Bmنیست
Bmقلب تو Aقلب پرندGه پوستت Emاما A7پوست شیرD زندون Emتن و رهاA کن ای پرEmنده پر بگیرBm

برای ارسال اجرای آهنگ پوست شیر از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *