برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ درخت از ابی

آکوردهای ابی

آکورد گیتار آهنگ درخت از ابی

آکورد گیتار آهنگ درخت از ابی

ریتم 4/4

Gm
Dm…..D#…..Dm…..D#…..Gm…..Cm…..Dm
Dmتوی تنهایی یک Fدشت بزرگ که مثل غربت شبGm بی انتهاست
یه درخت تن سیاهDm سربلند آخرین درخت سبزCm سرپاDmست
Dmرو تنش زخمه ولی Fزخم تبر نه یه قلب تیر خورGmده نه یه اسم
شاخه هاش پر از پر Dmپرنده هاست کندوی پاک Cmدخیل و Dmطلسم

Dm…..D#…..Dm
Fچه پرنده ها که تو Gmجاده کوچ مهمون D#سفره ی سبزDm اون شدن
چه مساFفرا که زیرGm چتر اون به تنDm خستگیشون Cmتبر زDmدن
تا یه روزF تو اومدیGm بی خستگی با یه خورجین قدDmیمیه قشنگ
با تو نه Fسبزه نه آینهGm بود نه آب یه تبر Dmبود با تو با Cmاهرم Dmسنگ

Dm…..D#…..Dm…..D#…..Gm…..Cm…..Dm
اون درختCm سربلند پرغرورDm که سرش داره به خورشید میرسه منم Cmمنم
اون درختF تن سپرده به تبر که واسه Cmپرنده ها دلواپسه منم Dmمنم
من صداCmی سبز خاDmک سرCmبی ام صداFیی که خنجرش Cmرو بهDm خداست
صدایی Fکه تو ی بهتGm شب دشت نعره ای Cmنیست ولی اوج یک Dmصداست

Dm…..D#…..Dm…..D#…..Gm…..Cm…..Dm
Dmرقص دست نرمت ای Fتبر بدست با هجوم تبرGm گشنه و سخت
آخرین تصویر تلخDm بودنه توی ذهن سبز آCmخرین Dmدرخت
Dmحالا تو شمارش Fثانیه هام کوبه های بی اموGmنه تبره
تبری که دشمنه Dmهمیشه ی این درخت محکمCm و تناDmوره
Cmمن به فکر خستگیDm های پر پرندCmه هامF تو بزن، Cmتبر Dmبزن
من به فکرF غربت GmمسافراCmم آخرین ضربه رو محکمتر Dmبزن
Cmمن به فکر خستگیDm های پر پرندCmه هامF تو بزن، Cmتبر Dmبزن
من به فکرF غربت GmمسافراCmم آخرین ضربه رو محکمتر Dmبزن
Cmمن به فکر خستگیDm های پر پرندCmه هامF تو بزن، Cmتبر Dmبزن
من به فکرF غربت GmمسافراCmم آخرین ضربه رو محکمتر Dmبزن
آخرین Cmضربه رو محکمتر Dmبزن آخرین Cmضربه رو محکمتر Dmبزن
آخرین Cmضربه رو محکمتر Dmبزن

برای ارسال اجرای آهنگ درخت از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *